Aktuality

Technické služby Kutná Hora
15. 2. 2024

Pracovní příležitost

Technické služby Kutná Hora

Přijmeme zaměstnance na úklid ve společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. v provozovně v České ulici.
Jedná se o pracovní poměr na dohodu o provedení práce, cca 2 týdny v kalendářním měsíci. Úklid je pro obřadní síň, šatnu zaměstnanců, veřejné WC v prostorách hřbitova.

Případní zájemci se mohou obracet prostřednictvím mailu ts@tskh.cz.

15. 2. 2024

Poruchy VO

Technické služby Kutná Hora

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o aktuálním vývoji na opravách poruch Veřejného osvětlení.
Poruchu v Opletalově lokalizujeme, ale provedli jsme přepojení, aby bylo VO funkční.
V oblasti Karlov lokalizujeme poruchu a pracujeme na jejím odstranění.
V oblasti Kaňku lokalizujeme poruchu a pracujeme na jejím odstranění
Souběžně řešíme opravy nefunkčních svítidel.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

19. 1. 2024

Výzva správce hřbitova

Technické služby Kutná Hora

Vážení uživatelé hrobových míst, vážení návštěvníci,

naše hřbitovy již delší dobu prochází pozitivní proměnou. Jsou vizitkou každé obce, jelikož je propojuje historie a úcta k našim předkům i členům rodin jakkoliv se podíleli na jejím  rozvoji, anebo zde pouze žili. A stejně tomu bude ve vztahu k současné i budoucím generacím. Řádnou péči si zaslouží a podílet se na ní musíme všichni – včetně každého z vás.

Provozování hřbitovů se řídí legislativou a podmínky jejich správy řádem veřejného pohřebiště (dále jen Řád). Po dosavadních zkušenostech vím, jak oboustranně náročné je si každý závazek ohlídat, a dojde-li k pochybení, tak poté i vymáhat a zjednat nápravu. Proto vás prosím, abyste tuto Výzvu k nejpalčivějším problémům, ale i celý Řád respektovali a se správcem hřbitova spolupracovali.  Provozovateli jsem doručil nové požadavky, aby pro vás návštěvy hřbitovů byly komfortnější. 

Z důvodu bezpečnosti při provádění údržbových prací, pohybu mezi hroby, vzhledu a pořádku na hřbitovech  vás prosím, abyste nejpozději do 31.3.2024 odstranili veškeré nádoby, nářadí a jiné předměty, které máte umístěné u vašich hrobů mimo plochu pronajatého hrobového místa a to bez výjimky!

Umístění těchto předmětů na hřbitově zakazuje Řád, Čl.2, odst. 12, cituji: Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.  

To samé platí o ukládání vzpomínkových předmětů u kolumbárií odst. 2, cituji: U kolumbárií není dovoleno  umisťovat vázy, svíčky, lampičky, věnečky, kytice a jiné vzpomínkové předměty mimo prostor skřínky.

Řád pamatuje i na výsadbu zeleně v areálu hřbitova odst. 10, cituji: Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně a provádět novou výsadbu mimo plochy pronajatých hrobových míst. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

Umísťování laviček řeší odst. 11, cituji: Pevné a přenosné lavičky instaluje na pohřebišti pouze provozovatel (správce hřbitova). Návštěvníkům není dovoleno zřizovat a instalovat lavičky. V případě, že k tomuto dojde, lavičky budou z areálu odstraněny.

Pohyb aut po areálu upravuje odst. 7, cituji: S motorovými a jinými vozidly lze na pohře­biště vjíždět pouze se souhlasem správce.

Děkuji za pochopení a dosavadní spolupráci, které si velice vážím.

Josef Krausvedoucí správy hřbitova

11. 1. 2024

Poruchy VO

Technické služby Kutná Hora

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o aktuálním vývoji na opravách poruch Veřejného osvětlení.

Porucha v České ulici je odstraněna..

Poruchu v Opletalově lokalizujeme, ale provedli jsme přepojení, aby bylo VO funkční.

Kabelovou poruchu v oblasti Zemanova, Gruntecká a Seifertovy sady jsme odstranili, přepojení nového a starého vedení provedeme podle klimatických podmínek.

V oblasti Karlov lokalizujeme poruchu a pracujeme na jejím odstranění.

Souběžně řešíme opravy nefunkčních svítidel. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

5. 1. 2024

Poruchy VO

Technické služby Kutná Hora

Dobrý den,

dnešního dne jsme diagnostikovali další závadu na veřejném osvětlení v Opletalově ulici. Jsou objednány náhradní díly, abychom mohli poruchu odstranit. Děkujeme za pochopení.

3. 1. 2024

Poruchy veřejného osvětlení

Technické služby Kutná Hora

Vážení spoluobčané,

Technické služby Kutná Hora mají ve správě Veřejné Osvětlení a to v oblasti celé Kutné Hory, dále Poličan, Neškaredic a Perštejnce. Celkově se staráme o cca 3500 svítidel v daných městských částech.
V současné době probíhá v několika oblastech modernizace veřejného osvětlení, kdy však uvedená modernizace nezahrnuje výměnu kabeláže, na které je veřejné osvětlení napojeno, toto vedení je staré cca 40 let i více a začínají se na něm projevovat poruchy a to ať stářím nebo poškozením, které je zapříčiněné zemními pracemi, kdy při těchto pracích dochází k jeho mechanickému poškození, k tomuto nepřispívají i stávající klimatické podmínky jako sníh, déšť, kdy nám vlhkost prochází do poškozené kabeláže a dochází k výpadku rozvaděčů, které napájejí a ovládají veřejné osvětlení.
V minulém roce Technické služby pracovaly na několika projektech, které zahrnovaly modernizaci veřejného osvětlení a to v několika oblastech. Jako například oblast ulic Jenewainova, Zemanova, Seifertovy sady, Gruntecká zde došlo k výměně svítidel, kabeláže a rozvaděče, vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti je spojeno nové a staré zemní vedení, tak zde dochází k takzvaným kabelovým poruchám, které se bohužel začínají projevovat ve větším počtu než se předpokládalo. Uvedené poruchy se snažíme odstranit, ale jen v posledních měsících je těchto poruch několik a proto dochází k výpadkům rozvaděče v uvedené oblasti častěji. S těmito výpadky souvisí i nefunkční osvětlení kolem ulic Štefánikova, Mezibranská, Čs. Legionářů a Jiřího z Poděbrad a okolí.
Dále v ulicích Kouřimská, Kremnická, Za Barborou proběhla výměna svítidel a rozvaděče. Po provedené výměně jsme v této oblasti začali zaznamenávat poruchy, které souvisejí taktéž se zemní kabeláží, kdy se snažíme zjištěné poruchy odstranit.
Obdobná situace je v oblasti kolem ulice Česká, kde jsme detekovali několik kabelových poruch zemní kabeláže, které se snažíme postupně odstraňovat, taktéž byly i problémy v městské části Kaňk, kde jsme uvedené problémy již odstranili.
K uvedeným pracím využíváme také techniku, kterou si musíme najímat, hlavně měřící vozy, které dokáží kabelovou poruchu v zemi vyhledat, toto zařízení není vždy k dispozici dle našeho požadavku.
K uvedeným zemním poruchám nám dále přibývají poruchy ostatní, které vznikají na světlech z důvodu jejich běžného opotřebení.
V současné době máme k dispozici pouze dva techniky, kteří na uvedených poruchách pracují a snaží se je odstranit, což při tomto počtu vzniklých poruch jde pomaleji. Taktéž se objevují poruchy na zařízeních, která k opravám využíváme.
Bohužel se na uvedených pracích podepsalo i sstávající procento onemocnění našich pracovníků z důvodu řádících respiračních onemocnění a Covidu.
Tímto bychom Vás chtěli všechny požádat o trpělivost a soudnost, snažíme se uvedené poruchy odstraňovat, ale na druhou stranu samozřejmě chápeme Vaši nespokojenost se stavem veřejného osvětlení a to vzhledem k obavám o zdraví a hlavně bezpečnost.

13. 10. 2023

Provádění údržby

Technické služby Kutná Hora

V termínu 16.10. – 29.10.2023

Údržba VZ — Vnitrobloky, Sedlec, Horní Žižkov

Čištění komunikací a chodníků — Podzimní čištění dle plánu, Sedlec, Vnitřní město, Podloubí Husova ulice

Obnova dopravního značení — sídliště Šipší, Vnitřní město

Opravy komunikací - dle zadaných požadavků

Výstavby — Gruntecká, VO Kaňk, Přechod Kaňkovská, Výměna svítidel program EFFEKT, VO Na Provaznici

Práce s ohledem na klimatické podmínky a potřeby města (kulturní akce atd.)

7. 9. 2023

Provádění údržby

Technické služby Kutná Hora

V termínu 11.9. – 29.9.2023

Údržba VZ — Zónové čištění Puškinská, parky Vnitřní město, Sedlec, Malín, Dolní Žižkov, Poličany, Perštejnec, Neškaredice, Kaňk

Čištění komunikací a chodníků — Zónové čištění Puškinská, Vnitřní město, Třešňovka, Horní Žižkov

Obnova dopravního značení — sídliště Puškinská

Opravy komunikací - Horní Žižkov

Výstavby — Hřbitov v České ulici, Gruntecká, VO Kaňk

VO poruchy – Poličany, Šipší, Kaňk

Práce s ohledem na klimatické podmínky a potřeby města (kulturní akce atd.)

30. 7. 2023

Údržba veřejné zeleně

Technické služby Kutná Hora

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali, že od 7.8. do 31.8. bude probíhat údržba veřejné zeleně.
Půjde o tyto části Kutné Hory:
Sídliště Šipší
Sídliště Puškinská
Horní Žižkov — levá část
Karlov
Pobřežní, Potoční, Pod Barborou
Parky centrum
Práce budou probíhat s ohledem na klimatické podmínky a potřeby města (kulturní akce atd.)

© 2024 Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. | Vyrobilo studio
Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednáníZásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram