Pult centrální ochrany

Technické služby Kutná Hora

O pultu centrální ochrany (PCO) Kutná Hora

Technické služby Kutná Hora
Pult centrální ochrany je zařízení zabezpečovací techniky způsobilé integrovaně vyhodnocovat vzdálenou signalizaci samotných zabezpečovacích systémů, přenášenou za využití přenosových zařízení pomocí jednotné telekomunikační sítě, radiového nebo jiného signálu. PCO slouží k získávání a přenosu informací potřebných zejména k odvrácení útoků směřujících proti vybraným objektům chráněných zabezpečovacím systémem.

Objekty, které jsou na PCO Kutná Hora napojovány, jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, a napojení na PCO se provádí na základě písemné smlouvy mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. a vlastníkem objektu, za předem taxativně vymezených podmínek.
Vlastník objektu musí respektovat zejména tyto podmínky:
objekt musí být vybaven mechanickými zábrannými prostředky
elektrická zabezpečovací signalizace, kterou si pořizuje žadatel na své náklady, musí být vybudována pouze z certifikovaných prvků kompatibilních se systémem, který PCO Kutná Hora provozuje.
projekt a montáž zabezpečovacího systému musí provést pouze firma k tomu oprávněná, servis signalizace musí být smluvně zabezpečen do 24 hodin.
žadatel hradí náklady na pořízení přenosového zařízení nutného k napojení objektu na PCO Kutná Hora, v případě zásahu vyšší moci nebo při porušení podmínek pro napojení objektu může provozovatel PCO Kutná Hora objekt dočasně odpojit.

Chráníme váš majetek

Technické služby Kutná Hora
Nabízíme:
Monitoring hlídaného objektu 24 hodin denně (včetně sobot, nedělí a svátků), hlídáme byty, rodinné domy, garáže, veřejné budovy, firmy, provozovny, banky, restaurace, čerpací stanice, lékárny, pojišťovny, zlatnictví, prodejny aj.
Krátkodobé hlídání objektů – např. pro období dovolených
Preventivní kontroly objektů, kontroly uzamčení dle dohody s majitelem objektu
Okamžitý zásah při narušení objektu – vyslání rychlého výjezdu, rychlá informace o narušení objektu oprávněným osobám zaevidovaným v databázi PCO
Zabezpečení výjezdu Městské policie k napadenému objektu
Fyzickou ostrahu objektu v případě napadení objektu a případné zajištění místa trestného činu
Pravidelné zasílání výpisů zpráv PCO majiteli objektu (měsíčně nebo týdně)
Servisní službu pro opravu zařízení EZS (elektronického zabezpečovacího systému)
Poradenskou službu – v případě problému s obsluhou zařízení EZS
Využijte zdarma možnosti konzultace, poradenství a návrhu optimální technické podpory k zabezpečení vašeho objektu

Konzultace zdarma

Technické služby Kutná Hora
Chcete vědět víc?
Přenos poplachového signálu na PCO
Je-li objekt kvalitně zabezpečen (mechanické zábranné prostředky, elektrická či požární signalizace) hraje rozhodující úlohu způsob předávání poplachové signalizace k dalšímu opatření. Lokální nebo zvuková signalizace je jen málo účinná. Optimálním řešením je předání zprávy na PCO s návazností na zákrok zásahové skupiny. V praxi je možné využít několik způsobů přenosů na PCO. Jedná se o přenos rádiový nebo přenos po telefonní lince. Některé firmy nabízejí kombinaci uvedených variant, čímž se zvětšuje spolehlivost přenosu. Obecně lze říci, že nelze upřednostňovat jen určité druhy přenosu. Každý má své místo a každý přenos je za určitých okolností napadnutelný.
Přenos poplachového signálu po telefonní lince. Telefonní monitoring umožňuje přenést množství nejrůznějších informací z řádově tisíců objektů. Druhy zpráv záleží jen na komunikační části elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Pro obsluhu PCO jsou tyto informace velkým přínosem. Pohyb pachatele v objektu je přesně lokalizován a výjezdová skupina tak má přehled o situaci v objektu.
Přenos poplachového signálu po rádiu. Rádiový přenos patří do další kategorie druhů přenosu. Ztráta spojení je v krátkém časovém úseku signalizována na PCO. Rychlost přenosu zpráv z vysílače směrem k PCO je záležitost několika sekund. Další výhodou je, že rádiový přenos můžeme používat i tam, kde není telefonní linka. Má však i své nevýhody. Přenos může probíhat jen v omezené oblasti určené dosahem rádiových pojítek. V jedné rádiové síti nemůže v jednom okamžiku komunikovat více pojítek. Z toho vyplývá omezený počet objektů.
Přenos poplachové signálu bezdrátově pomocí GPRS vysílače. Vysílače GPRS splňují zabezpečení „3 kategorie“ do vyšších rizik (jak samostatné zařízení, tak i přenosová cesta). Není potřebná telefonní linka v objektu pro připojení EYS na PCO, čímž dochází k úspoře poplatků za telefonní impulzy a SMS ZPRÁVY. Přenos dat na PCO přes GPRS vysílač funguje v reálném čase bez zpoždění po síti GSM-GPRS (stálé online spojení). V případě poruch komunikační linky GPRS je automaticky na dispečinku PCO vyhlášen alarm o ztrátě spojení a vysílač okamžitě přepíná na záložní linku. Vysílač GPRS je obtížně napadnutelný narušitelem, funkce kontroly zarušení signálu s možnost automatického přesměrování.

Jste zabezpečení?

Technické služby Kutná Hora
Levné služby nebo levná technika mohou kdykoliv selhat. Je dobré si uvědomit, že trestné činnosti se dopouštějí pachatelé zejména v objektech s nedokonalým zabezpečením.

Je to hodně o lidech, nejen o technice
Přenést informaci do pultu centrální ochrany je jen jedním článkem řetězce ochrany objektu. Neschopný operátor nebo nezodpovědný člen výjezdové skupiny mohou celý dokonalý systém přenosu zcela zhatit. Lidský faktor je rozhodující. A zde nejvíce záleží na seriózním výběru organizace, která bude zajišťovat ostrahu objektu, na zjištění se veškerých dostupných operací, referencí, osobní znalosti, apod. Obsluha musí mít potřebné morální a osobní vlastnosti (spolehlivost, bezúhonnost, pracovitost, poctivost, čestnost, psychická odolnost, potřebný profesní výcvik), kladné reference z minulých pracovních poměrů či doporučení vlastních dlouholetých pracovníků. Provozovatel musí s lidmi pracovat, školit je, seznamovat je s povinnostmi, odpovědností a pravomocemi. Kvalitní lidi jsou základem kvalitních služeb.

Nebojte se klást otázky
Vyplatí se důkladně zvážit hodnotu vašeho majetku a vaše finanční možnosti pro jeho zabezpečení, znát názor pojišťoven, informovat se jaké služby poptávaná firma provozující PCO nabízí a v jaké kvalitě, požadovat od ní pouze kvalitní, řádně odzkoušenou a certifikovanou techniku. A nejen obsluha PCO ale i množství a přesnost informací v „pultové databázi“ ovlivňuje celkový výsledek při ochraně objektů. Hlídání na dálku není jen technickou záležitostí. Je to mravenčí souhra všech prvků systému včetně ukázněnosti obsluhy zařízení EZS. Informujte se! Seriózní provozovatel PCO vám poskytne potřebné informace ochotně a rád.
Využijte zdarma možnosti konzultace, poradenství a návrhu optimální technické podpory k zabezpečení vašeho objektu
© 2024 Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. | Vyrobilo studio
Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednáníZásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram