Správa hřbitovů

Technické služby Kutná Hora

Hřbitovy

Technické služby Kutná Hora
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. spravují z pověření Města Kutná Hora veřejná pohřebiště v Kutné Hoře, konkrétně hřbitov Všech Svatých v České ulici, evangelický hřbitov, hřbitov u Svaté Trojice a dále hřbitovy v městských částech Malín, Sedlec a Kaňk. Celkově Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. provádí správu téměř 6000 hrobů, hrobek, urnových hrobů, kolumbárií a vsypové loučky v šesti areálech o rozloze 7 hektarů.
Provozní doba pohřebiště
Pohřebiště jsou veřejnosti přístupná denně takto:

leden-únor 7-17 hodin
březen-duben: 7-19 hodin
květen-září: 6-20 hodin
říjen: 7-18 hodin
listopad-prosinec: 7-17 hodin
Každý návštěvník pohřebiště je povinen před stanovenou uzavírací hodinou bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.

Přístup na pohřebiště nebo do jeho částí může správce v nutných případech (náledí, vichřice, údržba dřevin, úprava cest atd.) omezit nebo zakázat.
Úřední dny na správě hřbitovů

pondělí 9.00-11.30 a 12.00-15.30 hodin

čtvrtek 8.00-12.00 hodin
Technické služby Kutná Hora
Městská zeleň | Údržba komunikací | Čištění a odpady | Veřejné osvětlení | Hřbitovní správa
© 2024 Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. | Vyrobilo studio
Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednáníZásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram