Péče o město

Technické služby Kutná Hora

Městská zeleň

Technické služby Kutná Hora
Hlavní činností provozu je udržovat zeleň ve městě, parcích a zahradách občanů.
Údržba trávníků
Strojním sečením rotačními sekačkami, malotraktory (se sběrem, beze sběru), ve svažitém terénu včetně velkých ploch a hřišť. Sečení traktory s ramenovými cepovými nástroji, traktory s mulčovacím zařízením. Odstraňování porostů křovinořezy.
Úpravy dřevin 

Řezy a tvarování živých plotů plotostřihem, kácení a pořezání stromů motorovou pilou, průklesty a úklidy větví po řezání stromů a keřů, štěpkování.
Sadovnické a odborné práce 
Jarní a podzimní řezy růží, výsadba a údržba květinových nádob, chemické odplevelení, výměny substrátu a mulče.

Údržba komunikací a dopravní značení

Technické služby Kutná Hora
Hlavním posláním provozu je výkon některých stavebních a údržbových prací na místních komunikacích v Kutné Hoře a okolí. Patří mezi ně opravy dlážděných a asfaltových povrchů komunikací, zapravování výkopů, opravy obrub a podobně. Patří sem i výkon zimní údržby místních komunikací a dopravní značení.
Opravy veškerých druhů komunikací, chodníků.
Dlaždičské práce, pokládky a opravy kamenné, betonové a zámkové dlažby.
Zapravení asfaltových a jiných povrchů po rozkopávkách.
Řezání povrchů živičných a betonových komunikací, vybourání sbíjecím kladivem, hutnění pěchem nebo vibrační deskou.
Čištění kanalizačních vpustí, výšková úprava a zhotovení nových dešťových vpustí.
Terénní úpravy.
Práce nakladačem, zemní práce, práce rypadlem TEREX.
Stavební zakázky, stavby chodníků, parkovišť, zemní práce.
Instalace a pronájem dopravního značení.
Vodorovné a svislé dopravní značení.
Zimní údržba Kutné Hory – posyp vozovky malým sypačem, velkým sypačem, ruční posyp, rozvoz posypového materiálu, pluhování vozovek různou technikou s radlicí, ruční odklízení sněhu.
Technické služby Kutná Hora
Městská zeleň | Údržba komunikací | Čištění a odpady | Veřejné osvětlení | Hřbitovní správa

Čištění města, odpady

Technické služby Kutná Hora
Hlavní činností provozu je čištění komunikací a veřejných prostranství v Kutné Hoře a místních částech pomocí mechanismů s ručním dočišťováním.
Čištění venkovních komunikací a prostranství firem výkonnými zametacím strojem RAVO se samosběrem.
Údržba dětských a sportovních hřišť.
Dovoz užitkové vody cisternovým vozidlem.
Odvoz odpadků z odpadkových košů.
Odvoz střepů bílého a barevného skla z kontejnerů.
Svoz rostlinného odpadu od obyvatel města.
Úklid černých skládek.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů na různé druhy odpadů včetně jejich odvozu na skládku.

Veřejné osvětlení

Technické služby Kutná Hora
Hlavní činností je výstavba a údržba veřejného osvětlení města Kutná Hora, a zajišťování každoroční montáže vánoční světelné výzdoby města.
Montáž, oprava a údržba elektrických zařízení.
Montáž vnějšího elektrického vedení.
Kompletní dodávky elektromontážních prací včetně revize.
Modernizace osvětlovacích soustav úspornými svítidly a automatickými spínači.
Údržba venkovního a veřejného osvětlení, včetně dodávky materiálu pro podniky a obecní úřady.
Budování soustav venkovního osvětlení.
Pokládání kabelových vedení.
Ukládání kabelů pod komunikacemi a zpevněnými plochami.
Vytyčení tras podzemních vedení.
Určení místa poruchy na podzemních elektrických kabelech.
Práce vysokozdvižnými plošinami.
© 2024 Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. | Vyrobilo studio
Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednáníZásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram